โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4 หน้า 10  มุกฝัง ลายไทย

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 75 × ลึก 75 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  40,000 บาท
 

 

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4 หน้า 10 งานถมมุก ลายไทย 

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 75 × ลึก 75 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  40,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4 หน้า 10 ปิดทอง ลายค้างคาว

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 75 × ลึก 75 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  25,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4 หน้า 10 ปิดทอง ลายพิกุล

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 75 × ลึก 75 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  22,000 บาท
ไม้เบญจพรรณ ราคา  14,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 4 หน้า 10 ปิดทอง ลายไทย

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง 10 นิ้ว x ยาว 10 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 75 × ลึก 75 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  22,000 บาท
ไม้เบญจพรรณ ราคา  14,000 บาท

Page 1 of 2

© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.