โต๊ะหมู่บูชา หมู่ซัด หน้า 10 ลายเก๋งจีน

เหมาะสำหรับวางพระหน้าตักไม่เกิน 9''

พื้นที่ใช้วางโต๊ะหมู่ขนาด 75x75 ซม ความสูง 40 ซม

ราคา

ไม้เบญจพรรณ 14,000 บาท  

ไม้สัก 20,000 บาท

คลิ๊กสั่งทางนี้คร๊า : https://line.me/ti/p/YJWcbh5nvx

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ซัดหน้า 10 ลายค้างคาว

เหมาะสำหรับวางพระหน้าตักไม่เกิน 9''

พื้นที่ใช้วางโต๊ะหมู่ขนาด 75x75 ซม ความสูง 40 ซม

ราคา

ไม้เบญจพรรณ 14,000 บาท

ไม้สัก 20,000 บาท

สั่งกันทางนี้คร๊า : https://line.me/ti/p/YJWcbh5nvx

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ซัด หน้า 10 ลายดอกพุดตาน

เหมาะสำหรับวางพระหน้าตักไม่เกิน 9''

พื้นที่วางโต๊ะหมู่ขนาด 75x75 ซม ความสูง 40 ซม

ราคา

ไม้เบญจพรรณ 14,000 บาท  

ไม้สัก 20,000 บาท

สั่งทางนี้คร๊า :  https://line.me/ti/p/YJWcbh5nvx

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ซัดหน้า 10 ลายดอกพิกุล

เหมาะสำหรับวางพระหน้าตัก ไม่เกิน 9''

พื้นที่ใช้วางโต๊ะหมู่ขนาด 75x75 ซม ความสูง 40 ซม

ราคา

ไม้เบญจพรรณ  14,000 บาท

ไม้สัก 20,000 บาท

สั่งกันได้เลยคร๊า :  https://line.me/ti/p/YJWcbh5nvx

© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.