โต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 5 หน้า 8 ปิดทอง ลายค้างคาว

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ทั้งหมด 5 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว  16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว 32 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 110 × ลึก 110 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สน ราคา  22,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 5 หน้า 8 ปิดทอง ลายดอกไม้

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ทั้งหมด 5 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว  16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว 32 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 110 × ลึก 110 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  35,000 บาท
ไม้สน ราคา 12,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 5 หน้า 8 ปิดทอง ลายดอกไม้หลวง

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ทั้งหมด 5 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว  16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว 32 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 110 × ลึก 110 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  35,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 5 หน้า 8 ปิดทอง ลายไทย

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ทั้งหมด 5 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว  16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว 32 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 110 × ลึก 110 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  22,000 บาท
ไม้เบญจพรรณ ราคา 15,000 บาท
ไม้สน ราคา 12,000 บาท

โต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 5 หน้า 8 ปิดทอง ลายดอกพุดตาน

รายละเอียด

โต๊ะลูกหมู่ทั้งหมด 5 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว  16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว 32 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ หน้ากว้าง 110 × ลึก 110 × สูง 40 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  22,000 บาท
ไม้เบญจพรรณ ราคา 15,000 บาท
© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.