โซฟารับแขกหลุยส์  6  ชิ้น

รายละเอียด

โซฟาตัวยาว 1 เก้าอี้มีที่วางแขน 2  

โต๊ะเคียงยาว 1 โต๊ะเคียงเล็ก 2

ราคา

ราคา 69,000 บาท

ชุดรับแขกฝักมุก 8 ชิ้น

รายละเอียด

เก้าอี้ตัวเล็ก 4 ตัว เก้าอี้ตัวใหญ่ 1 ตัว

โต๊ะเคียงยาว 1 ตัว โต๊ะเคียงเล็ก 2 ตัว

ราคา

ราคา 140,000 บาท

ชุดรับแขกเซ็ตเล็ก กระทัดรัด

รายละเอียด

โซฟาหลุยส์ยาว 1 ตัว โต๊ะเคียงยาว 1 ตัว

ราคา

ราคาชุดละ 35,000 บาท

Page 1 of 2

© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.