โต๊ะกราบรองเข่า ปิดทอง ลายดอกพิกุล 8''

ใช้สำหรับรองกราบ เข้าชุดกับโต๊ะหมู่บูชา

ราคา

ไม้เบญจพรรณ 3,000 บาท

ไม้สัก 4,000 บาท

สั่งกันทางนี้คร๊า : https://line.me/ti/p/YJWcbh5nvx

โต๊ะกราบรองเข่าลาย ปิดทอง ดอกพิกุล หน้า 10''

ใช้สำหรับรองกราบ เข้าชุดกับโต๊ะหมู่บูชา

ราคา

ไม้เบญจพรรณ 3,500 บาท

ไม้สัก 4,500 บาท

สั่งกันทางนี้คร๊า : https://line.me/ti/p/YJWcbh5nvx

© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.