โต๊ะกราบเดี่ยวหน้า 8 ปิดทอง ลายดอกไม้ ลายดอกพิกุล 

ขนาด หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว สูงประมาณ 33 ซม

ราคา   ไม้สัก  3,000  บาท

ไม้เบญจพรรณ 2,200 บาท

โต๊ะกราบ แบบมีรองเข่า หน้า 8 ปิดทองลายดอกไม้ ลายดอกพิกุล

รายละเอียด 

หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว 16  นิ้ว สูง 33 ซม รองเข่าสูงประมาณ 8 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา   4,000บาท
ไม้เบญจพรรณ  ราคา 3,000 บาท
 

โต๊ะกราบ แบบมีรองเข่า หน้า 10 ปิดทอง ลายพิกุล ลายดอกไม้

โต๊ะกราบหน้า 10 นิ้ว x ยาว 20 นิ้ว สูงประมาณ 33 ซม รองเข่าสูงประมาณ 8 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  4,500 บาท
ไม้เบญจพรรณ  ราคา  3,500 บาท
 
© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.