โต๊ะกราบเดี่ยวหน้า 8 ปิดทอง

โต๊ะกราบเดี่ยวหน้า 8 ปิดทอง ลายดอกไม้ ลายดอกพิกุล 

ขนาด หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว สูงประมาณ 33 ซม

ราคา   ไม้สัก  3,000  บาท

ไม้เบญจพรรณ 2,200 บาท

© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.