โต๊ะกราบ แบบมีที่รองเข่า หน้า 8 ปิดทอง

โต๊ะกราบ แบบมีรองเข่า หน้า 8 ปิดทองลายดอกไม้ ลายดอกพิกุล

รายละเอียด 

หน้ากว้าง 8 นิ้ว x ยาว 16  นิ้ว สูง 33 ซม รองเข่าสูงประมาณ 8 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา   4,000บาท
ไม้เบญจพรรณ  ราคา 3,000 บาท
 
© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.