โต๊ะกราบ แบบมีที่รองเข่า หน้า 10 ปิดทอง ลายพิกุล

โต๊ะกราบ แบบมีรองเข่า หน้า 10 ปิดทอง ลายพิกุล ลายดอกไม้

โต๊ะกราบหน้า 10 นิ้ว x ยาว 20 นิ้ว สูงประมาณ 33 ซม รองเข่าสูงประมาณ 8 ซม.

ราคา

ไม้สัก ราคา  4,500 บาท
ไม้เบญจพรรณ  ราคา  3,500 บาท
 
© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.