1. แจ้งชื่อ-นามสกุล ลูกค้า

2. แจ้งชื่อสินค้า 

3. ข้อมูลการโอน ชื่อธนาคาร ยอดเงินที่โอน และวันที่โอน

4. ส่งหลักฐานสลิปการโอนเงิน 

 

ผ่านช่องทาง

โทร 098 283 1077 หนึ่ง

หรือไลน์ : ID one..nueng11

© 2016-2017 Sakheng. All Rights Reserved.